Onderstaande gedragsregels gelden voor alle bezoekers van de camping en het festivalterrein.

Belangrijke aanwijzing:

De GrevenGrass festivalcamping is geen commerciële camping, hierdoor kunt U niet dezelfde standaards verwachten als op een reguliere camping. Sanitaire voorzieningen zoals toiletten, douches en wasgelegenheid zijn aanwezig. Ook zijn vuilniscontainers geplaatst op de camping. Op een beperkt gedeelte van de camping is elektriciteit aanwezig. Apparatuur die meer dan 1,2 kWh per uur verbruikt kan niet gebruikt worden. Dit kan het netwerk niet aan(voor meer informatie, zie beneden). U heeft geen recht op levering van elektriciteit.

§ 1  Verblijfsrecht

Elke bezoeker van het festival heft het recht op de camping te verblijven. Dit geldt niet voor de nachtelijke uren. Dit is alleen toegestaan voor bezoekers die betaald hebben voor een plaats op de camping.

§ 2  Openingstijden festivalcamping

De festivalcamping is geopend van vrijdag (voorafgaand aan Pinksteren) 12:00 uur tot pinkstermaandag 15:00 uur

 § 3  Opbouw en gebruik van campingplaatsen

U kunt niet reserveren voor een bepaalde campingplaats. De GrevenGrass organisatie wijst de campingplaatsen aan. Auto’s mogen alleen op het terrein voor de op- en afbouw van tenten en caravans, of de GrevenGrass organisatie moet hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebben. Er mogen geen vuurplaatsen of afwateringskanalen gegraven worden.

§ 4  Parkeren

Auto’s moeten op de parkeerplaatsen geparkeerd worden. Alleen als de auto gebruikt wordt als slaapplaats is het toegestaan deze op de camping te laten staan. Alle wegen op de camping zijn vluchtwegen en moeten te allen tijde vrij blijven van obstakels.

§ 6  Gedragsregels bij verlaten van de camping, schade 

De staanplaats zal volledig schoon achtergelaten worden. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor enige schade.

§ 7  Open vuur en gebruik van barbecues

Kampvuren zijn alleen toegestaan in vuurkorven. Geschikte blusmiddelen moeten aanwezig zijn. Na gebruik moet de vuurplaats opgeruimd worden. Asresten, hout, afval mogen niet achtergelaten worden. Asresten en half verbrand hout mogen niet in de afvalcontainer. Bij de campingingang is een “vuurkom” waarin deze resten achtergelaten kunnen worden

§ 8  Huisdieren

Huisdieren (katten en honden) zijn toegestaan op de festivalcamping, mits andere campinggasten hier geen last van ondervinden. Uitwerpselen moeten onmiddellijk opgeruimd worden. Waar nodig moeten honden aangelijnd zijn.

§ 9  Jamsessions

Jamsessions mogen alleen “unplugged” met akoestische instrumenten op een normaal volume uitgevoerd worden. Jamsessions kunnen door de organisatie beëindigd worden. Houd rekening met andere campinggasten en inwoners van de stad Greven.

§ 10  Tijden nachtrust

 Tijden nachtrust beginnen voor de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag om 3:00 uur. Voor de nacht van zondag op maandag om 1:00 uur.

§ 11  Elektrische installaties

Magnetrons, elektrische ovens, barbecues, etc. mogen niet gebruikt worden. Uitzonderingen zijn mogelijk, als toestemming hiervoor gegeven is bij aankomst op de festivalcamping. Het elektrische netwerk en de zekering is berekend op maar 6 Ah, dus het gebruik van  een enkel apparaat of meerder op een stopcontact, die meer dan 1,2 kw verbruiken is niet toegestaan.

§ 12  Sanitaire voorzieningen/ afval

Alle voorzieningen zullen in overleg gebruikt worden. Laat de sanitaire voorzieningen na gebruik schoon achter. Afval moet gescheiden worden in papier, plastic, glas en restafval. Of moet mee naar huis genomen worden als er geen geschikte container aanwezig is. Papier- en glascontainer kan op aangrenzende parkeerplaats gevonden worden. Het legen van chemische toiletten van trailers en caravans is verboden.

§ 13  Festivalterrein “Greven an die Ems”

Het festivalterrein “Greven an die Ems” is ter beschikking gesteld door Greven Marketing. De toegang is gratis. De eigenaar van het open-air restaurant levert maaltijden en dranken tegen betaling. Toegang tot het podium is alleen toegestaan met de toestemming van de organisator. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen naar het festivalterrein.

§ 14  Huisrecht

De organisator GrevenGrass e.V. past het huisrecht toe. Zij is daardoor gerechtigd om campinggasten, bij overtreding van deze bepalingen of bij algemene overtreding, van de camping te verwijderen. Bij verwijdering vindt geen restitutie plaats.

§ 15  Aansprakelijkheid van de organisator

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers en 
medewerkers van het festival kunnen ondervinden. Mocht vanwege overmacht of technische redenen de festivalcamping gesloten worden, is er geen verhaalsrecht.

Greven, 01.11.2012,  GrevenGrass e.V.

Disclaimer:

De Nederlandse vertaling van deze tekst is uitsluitend ter informatie, in geval van een geschil is de Duitse tekst rechtsgeldig.